Salacomp

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.

 

Felsőoktatásban tanulók részére az alábbi szakokon tanulóknak lehet pályázni:

Kar/szak Szakirány Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete

építőmérnök/

építészmérnök

magasépítési /

építész tervező (tervező)

építőmérnök / okleveles építészmérnök 2019. szeptember

építőmérnök/

építészmérnök

magasépítési /

szerkezetépítési /

szerkezettervező (szerkezeti)

építőmérnök / okleveles építészmérnök 2021. szeptember

létesítménymérnök (MsC)/

településmérnök (MsC)

létesítménymérnök/

településmérnök

okleveles létesítmérnök/ okleveles településmérnök 2019. szeptember

építészmérnök

(osztatlan)

építész tervező

(tervező)

okleveles építészmérnök 2019. szeptember
építőmérnök

építéstechnológia és

menedzsment

építőmérnök 2019. szeptember

létesítménymérnök (MsC)/

településmérnök (MsC)

létesítménymérnök/

településmérnök

okleveles létesítmérnök/ okleveles településmérnök 2021. szeptember
gépészmérnök / energetikai mérnök épületgépészet /épületenergetika (épület)gépészmérnök / energetikai mérnök 2019. szeptember
gépészmérnök / energetikai mérnök épületgépészet /épületenergetika (épület)gépészmérnök / energetikai mérnök 2021. szeptember
villamosmérnök infokommunikációs rendszerek/ információtechnika/ híradástechnika villamosmérnök / okleveles villamosmérnök 2019.
villamosmérnök infokommunikációs rendszerek/ információtechnika/ híradástechnika villamosmérnök / okleveles villamosmérnök 2020.
villamosmérnök infokommunikációs rendszerek/ információtechnika/ híradástechnika villamosmérnök / okleveles villamosmérnök 2021.
Kar/szak Szakirány Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
mérnökinformatikus

informatikai rendszermérnök / infokommunikáció / rendszerszervezés / szoftverfejlesztés /

vállalati információs rendszerek

mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus 2019.
mérnökinformatikus

informatikai rendszermérnök / infokommunikáció / rendszerszervezés / szoftverfejlesztés /

vállalati információs rendszerek

mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus 2020.
mérnökinformatikus

informatikai rendszermérnök / infokommunikáció / rendszerszervezés / szoftverfejlesztés /

vállalati információs rendszerek

mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus 2021.
biztonságtechnikai mérnök /mérnökinformatikus felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság biztonságtechnikai mérnök / mérnökinformatikus 2020.
villamosmérnök infokommunikációs rendszerek / híradástechnika / információtechnika villamosmérnök / okleveles villamosmérnök 2020.
mérnökinformatikus

infokommunikációs hálózatok / rendszermérnök /

vállalati információs rendszerek

mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus 2020.

biztonságtechnikai mérnök/

mérnök informatikus

felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság biztonságtechnikai mérnök / mérnökinformatikus 2021.
villamosmérnök infokommunikációs rendszerek / híradástechnika / információtechnika villamosmérnök / okleveles villamosmérnök 2021.
mérnökinformatikus

infokommunikációs hálózatok / rendszermérnök /

vállalati információs rendszerek

mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus 2021.
biztonságtechnikai mérnök /mérnökinformatikus felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság biztonságtechnikai mérnök / mérnökinformatikus 2022.
villamosmérnök infokommunikációs rendszerek / híradástechnika / információtechnika villamosmérnök / okleveles villamosmérnök 2022.
mérnökinformatikus

infokommunikációs hálózatok / rendszermérnök /

vállalati információs rendszerek

mérnökinformatikus / okleveles mérnökinformatikus 2022.
Kar/szak Szakirány Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
általános orvostudományi (2. évfolyamos hallgató) általános orvos általános orvos 2023. szeptember
általános orvostudományi (3. évfolyamos hallgató) általános orvos általános orvos 2022. szeptember

egészségtudományi

(2. évfolyamos hallgató)

sürgősségi ellátás mentőtiszt 2021. szeptember

egészségtudományi

(2. évfolyamos hallgató)

sürgősségi ellátás mentőtiszt 2021. szeptember

egészségtudományi

(2. évfolyamos hallgató)

népegészségügyi ellenőr közegészségügyi-járványügyi ellenőr 2021. szeptember
ápolás és betegápolás sürgősségi ellátás mentőtiszt 2019. szeptember
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar / Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar / Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar infokommunikációs rendszerek / információtechnikai / műszerautomatizálási villamosmérnök 2019.
villamosmérnök 2020.
villamosmérnök 2021.
villamosmérnök 2019.
villamosmérnök 2020.
villamosmérnök 2021.
BMGE Építőmérnöki Kar híd és műtárgy építőmérnök 2020.
Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar szerkezetépítési építőmérnök 2021.
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar magasépítési építőmérnök 2022.
mérnökinformatikus hálózati és webtechnológiák mérnökinformatikus 2019.
mérnökinformatikus ipari informatika és mikrovezérlők mérnökinformatikus 2019.
villamosmérnök mikrotechnika és technológia villamosmérnök 2019.

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

Szakmacsoport Ágazat Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
gépészet épületgépészet OKJ 5458201 épületgépész technikus 2019. szeptember
gépészet épületgépészet OKJ 5458201 épületgépész technikus 2021. szeptember
építészet építőipar OKJ 5458203 magasépítő technikus 2019. szeptember
Kar/szak Szakirány Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
építészet építőipar OKJ 5458203 magasépítő technikus 2021. szeptember
elektrotechnika-elektronika távközlés OKJ 5552302 elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus 2019.
elektrotechnika-elektronika távközlés OKJ 5452305 távközlési technikus 2019
elektrotechnika-elektronika távközlés OKJ 5552305 beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus 2020.
elektrotechnika-elektronika távközlés OKJ 5552303 gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus 2020.
elektrotechnika-elektronika távközlés OKJ 5448103 infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 2019.
informatika informatika OKJ 5448106 informatikai rendszerüzemeltető 2019.
informatika informatika OKJ 5521304 mobilalkalmazás fejlesztő 2020.
informatika informatika OKJ 5448105 műszaki informatikus 2020.
elektrotechnika-elektronika távközlés elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus /távközlési technikus / beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus / gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus 2019.
informatika informatika infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető / informatikai rendszergazda / mobilalkalmazás fejlesztő / műszaki informatikus 2019.
elektrotechnika-elektronika távközlés elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus/ távközlési technikus / beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus/ gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus 2020.
informatika informatika infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető / informatikai rendszerüzemeltető / mobilalkalmazás fejlesztő / műszaki informatikus 2020.
egészségügy (felnőtt ápolás) egészségügy OKJ 5472302 gyakorló ápoló 2019.
informatika informatika OKJ 5248102 irodai informatikus 2019.
repülőműszaki sárkányhajtómű

OKJ 5452510

repülőgép szerelő

2019.
repülőműszaki avionika

OKJ 5452510

repülőgép szerelő

2019.

 

Az ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

- 18. életévét betöltötte,

- cselekvőképes,

- magyar állampolgár,

- büntetlen előéletű,

- állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

- megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségügyi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,

- hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében) nappali iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt,

- folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve a 7. § (6) bekezdése szerinti halasztás esetét – vállalja, továbbá

- vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a szemeszter vagy félév első hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.

Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.

A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

- felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (43.110.-Ft) 300%-a (129.330.-Ft);

- szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap (43.110.-Ft) 150%-a

(64.665.-Ft).

A pályázatnak a csatolt adatlap szerint tartalmaznia kell:

- A pályázó személyazonosító és más személyes adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel stb.);

- Igazolás hallgatói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);

- Adatkezelési nyilatkozat;

Külön csatolni kell:

- Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata)

- hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)

- államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

- személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2018. július 15. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1055. Budapest, Balaton utca 7-11.

Postai cím: 1885. Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06-1-474-1348

A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra”

Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes, Szoták Róbert őrnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/14741348/28-845, 21-246, 22038,
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2018. augusztus 15-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus és szeptember hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást.

A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapos határidőn belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmessé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Bovebben.