Back to top

Tájékoztató az újranyitásról

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Az írásbeli szakmai vizsgák lezárultával május 20-tól indul a jelenléti oktatás.

Továbbra is fokozottan kell vigyáznunk a diákokra, családjukra, munkatársainkra.

 Ezt a felelősséget senki nem háríthatja el!

A járványügyi helyzet kapcsán a következő szabályok betartására hívjuk fel a figyelmet:

FELKÉSZÜLÉS AZ ÚJRANYITÁSRA

Iskolánkban megtörténik a mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás.

A tisztító- és fertőtlenítő szerek rendelkezésre állnak.

Az aulában a kézfertőtlenítő automaták továbbra is elérhetőek, amelyek használata belépéskor kötelező, a nap folyamán is ajánlott a többszöri kézmosás, fertőtlenítés.

A tantermekben is biztosítjuk a kézfertőtlenítést.

ISKOLÁBA ÉRKEZÉS

Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

Az iskola területére csak szájmaszkban, kézfertőtlenítés és lázmérés után szabad belépni.

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy egy háztartásban élő rokonnál koronavírus gyanúja merül fel vagy igazolt fertőzés van.

Az iskolánk is tájékoztatja a szülőket, ha gyermeküknél tüneteket észlel.

HIÁNYZÁS ÉS IGAZOLÁS

A hiányzással és azok igazolásával kapcsolatos tudnivalókat továbbra is a Szakképzésről szóló 2019.évi LXXX törvény, a Szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.(III.7.) Kormányrendelet és a Házirend szabályozza.

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy a járványügyi helyzetre hivatkozva nem engedi gyermekét iskolába, a hiányzást igazoltnak kell tekinteni. A fenti jogszabályok alapján azonban a mulasztások száma így sem haladhatja meg a 250 órát, illetve a tantárgyak esetében a 30%-ot.

Külön felhívjuk a szülők figyelmét, hogy abban az esetben, ha a tanuló gyakorlati hiányzása éves szinten meghaladja a 30%-ot, évismétlésre kötelezett. Ebben az esetben osztályozó vizsgát nem tehet. Ez abban az esetben is érvényes, ha a szülő él a jogával és 2021.05.20-tól nem engedi a gyermeket iskolába.

Ha a tanulónak a hiányzás miatt nem lesz elegendő érdemjegye a tanév eredményes lezárásához, osztályozó vizsgát kell tennie, kivéve a szakmai gyakorlati tantárgyakat.

Mivel 2021.május 20-tól jelenléti oktatás lesz, a hiányzó tanulók számára nincs online óra, az oktató erre nem kötelezhető. A tananyag megszerzése, a pótlás a tanuló kötelessége. A tananyag, a házi feladat elérhető a Krétában a Házi feladat menüben.

Ha vírusfertőzés, egyéb betegség vagy családi okok miatt valaki hiányzik, a szülő azonnal tájékoztassa az osztályfőnököt!

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

KONKRÉT DÖNTÉSEK

A tanteremben, a folyosón kötelező a maszk viselése diáknak, oktatónak egyaránt.

Törekszünk az intézményi csoportosulások megelőzésére, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

Szünetekben mindenki a saját tantermében tartózkodik, ha ezt bármilyen okból elhagyja, kötelező a maszk viselése.

Testnevelésórákon előtérbe helyezzük a szabadtéri foglalkozást.

Az ebédlőnél és a büfénél kijelöltük és megköveteljük a megfelelő védőtávolságot.

A csoportbontásos órákon kívül minden óra az osztály szeptemberben kijelölt tantermében lesz.

 

Kiskunfélegyháza, 2021. május 17.                                          Csergő József megbízott igazgató